ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «SMART WORKING»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «COSMOTE»),που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 99, με τη συνεργασία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS - PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, Ημαθίας 10A, (εφεξής «Διαφημιστική»), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Smart Working» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών COSMOTE, που απευθύνονται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο Διαγωνισμός θα διενεργείται μέσω της ξεχωριστής ιστοσελίδας www.smartworking.gr.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό της κλήρωσης και ανάδειξης του νικητή.

ΌΡΟΙ

 1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 έως και την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 (εφεξής «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, εργάζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και είναι ικανοί για δικαιοπραξία. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι της εταιρείας COSMOTE, των λοιπών εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και της εταιρίας «OGILVYΟΝΕ WORLDWIDE ATHENS S.A» και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE Corner, καθώς και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.
 3. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στον Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει πρώτα να απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις, που βρίσκονται αναρτημένες στο www.smartworking.gr και αφορούν τρόπους «έξυπνης» εργασίας στον χώρο των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια θα λάβει τα αποτελέσματα  για το επίπεδο  εξοικείωσής του στους νέους «έξυπνους» τρόπους εργασίας και θα κληθεί να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής τα προσωπικά του στοιχεία και να εγγραφεί στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό newsletter, με περιεχόμενο τις “έξυπνες λύσεις” COSMOTE που απευθύνονται σε επιχειρήσεις  Με την εγγραφή στο newsletter και την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Συμμετέχων δικαιούται να λάβει μέρος στην  κλήρωση του Διαγωνισμού για να κερδίσει το δώρο, που περιγράφεται παρακάτω στους παρόντες όρους. Τα στοιχεία που δηλώνει ο Συμμετέχων για την εγγραφή του στο newsletter θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα. Κάθε εγγραφή στο newsletter αντιστοιχεί σε  μια (1) συμμετοχή, Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει αποκλειστικά με μία (1) μόνο συμμετοχή και δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα από ένα (1) δώρα. Διευκρινίζεται ότι για να δικαιούται ο Συμμετέχων να λάβει μέρος στην κλήρωση θα πρέπει, κατά την ημερομηνία της κλήρωσης, να συνεχίζει να είναι εγγεγραμμένος στους αποδέκτες του newsletter, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει κάνει αίτηση διαγραφής του από αυτό.
 4. Ο Συμμετέχων, δηλώνει ρητώς πως τα στοιχεία που καταχωρεί στη σχετική φόρμα συμμετοχής είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Ειδικότερα, τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσει ο Συμμετέχων στη σχετική φόρμα είναι: α) το όνομά του, β) η επωνυμία της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, γ) η επαγγελματική του ιδιότητα, και δ) το email του.
 5. Τη Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 στα γραφεία της Διαφημιστικής, Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Χαρίκλειας Σπυριδοπούλου ή νόμιμου αναπληρωτή της, θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική Κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτή, με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο www.smartworking.gr ή/και στην σελίδα που διατηρεί στο Facebook. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία (1) φορά.
 6. Κατά την κλήρωση θα ανακηρυχθούν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει με τους νικητές μέσω του email που έχουν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου τους. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές να αποστείλουν με email τα πλήρη στοιχεία τους (κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας κ.λπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου, ως και οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία / νομιμοποιητικά έγγραφα κρίνονται απαραίτητα. Κάθε νικητής θα πρέπει να αποστείλει μέσω e-mail στη Διαφημιστική φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδίου, ως και οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία / νομιμοποιητικά έγγραφα κριθούν απαραίτητα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ενημερωτικού  email στο οποίο του γνωστοποιείται η  ανάδειξή του σε νικητή.
 7. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δε λάβει απάντηση εντός του προαναφερθέντος χρονικού ορίου από τον νικητή  εντός των τριών (3) εργασίμων ημερών,  στο νικητή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,  νέο ενημερωτικό email υπενθύμισης . Εάν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την αποστολή του νέου email, ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το Δώρο, η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Διαφημιστική θα προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα νικητή με τον ίδιο τρόπο, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος, άλλως η συμμετοχή του ομοίως θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ή αρνηθεί να προσκομίσει κάποιο/α από τα απαραίτητα στοιχεία, το Δώρο θα ακυρώνεται και νικητής θα ανακηρύσσεται ο πρώτος επιλαχών για τον οποίο ισχύουν οι ίδιοι όροι. 
 8. Η COSMOTE στο πλαίσιο του Διαγωνισμού  έχει προγραμματίσει να διαθέσει στους νικητές της Κλήρωσης που θα υπογράψουν την σχετική Δήλωση Αποδοχής και Παραλαβής Δώρου (Παρ. Α), το ακόλουθο Δώρο (εφεξής το «Δώρο»):  2 Laptop HP 15-ac 104nv. 
 9. Η COSMOTE έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης/παραλαβής του Δώρου, για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το  νικητή ή ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται κατά περίπτωση στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

(γ) εάν ο νικητής δεν προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης  κατά την παράδοση του  Δώρου.

(δ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής και Παραλαβής Δώρου κατά την παράδοση αυτού.

 1. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα.
 2. Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.  Με τη λήξη του Διαγωνισμού και την απονομή του Δώρου η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν υπέχουν, ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή /και του νικητή.
 3. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ποινική ή και αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή/και άτομο που θα συμμετέχει στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή και ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, αποθετικές ή εύλογες ζημίες) ή και οποιαδήποτε άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στον νικητή , σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, τη χρήση του Δώρου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που απορρέει ή σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό. Για οιαδήποτε ελάττωμα του Δώρου ο Νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο αυτής στην Ελλάδα.
 4. H COSMΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τo όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των συμμετεχόντων ή/και του νικητή στο Site της COSMOTE ή/και στο www.smartworking.gr, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Κάθε συμμετέχων ή/και νικητής που αποδέχεται τους παρόντες όρους, συναινεί στη χρήση τυχόν αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή /και της παράδοσης του Δώρου, καθώς και στην τυχόν αναφορά του ονόματός του για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι νικητές ή/και συμμετέχοντες  συναινούν  για την εμφάνισή τους  σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, στην εύλογη χρήση της εικόνας, της φωνής ή/και φωτογραφιών τους από την COSMOTE ή/και τη Διαφημιστική  και των στοιχείων που γνωστοποίησαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική προωθητική δραστηριότητα.
 5. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των COSMOTE και της Διαφημιστικής.
 6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο www.smartworking.gr επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής της ιστοσελίδας www.smartworking.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της COSMOTE και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο www.smartworking.gr με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.Τα στοιχεία που συλλέγονται από τον παρόντα διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και υπό τους όρους που τον διέπουν.
 7. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση και επεξεργασία αρχείου προσωπικών δεδομένων από την COSMOTE για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η συλλογή συμμετοχών στον Διαγωνισμό για τις ανάγκες υλοποίησης και δημοσιότητάς του και για την αποστολή των ενημερωτικών newsletter COSMOTE. Οι παραλήπτες των newsletter μπορούν να ακυρώσουν την εγγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας τον εύχρηστο σύνδεσμο που εμφανίζεται κάθε φορά. Τα στοιχεία διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες–παραλήπτες των newsletter διατηρούν την εγγραφή τους και στη συνέχεια διαγράφονται. Υπεύθυνος επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου είναι η COSMOTE. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από την Διαφημιστική. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην COSMOTE, δ/νση Λεωφ. Κηφισίας 99. Τ.Κ. 151-24, Μαρούσι με την επισήμανση για Διαγωνισμό  «SMART WORKING».
 8. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων, που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Σε κάθε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς ως ανωτέρω, η διαφορά θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.
 9. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες αναλυτικούς όρους, ή ακόμα και να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τον αριθμό των νικητών ή των δώρων, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Κάθε τροποποίηση θα δημοσιεύεται στο www.smartworking.gr και θα κατατίθεται στην παρακάτω Συμβολαιογράφο. Κάθε τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων αναλυτικών όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο www.smartworking.gr. H COSMOTE δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή στους παρόντες όρους.
 10. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Δ/νση Ημαθίας 10Α, Τ.Κ.15344, Γέρακας). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των Αναλυτικών Όρων, όπως θα κατατεθούν στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στο www.smartworking.gr.
 11. Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των παρόντων Αναλυτικών Όρων.